top of page

Indmeldelse

 

Kære forældre, velkommen til Stenoskolen.

Ved ønske om optagelse ved Stenoskolen kontaktes skolens kontor på 5136 1808  eller på mail post@stenoskolen.dk 

Herefter tilbyder skolen et informationsmøde med ledelse, klasselærer og evt. SFO med jer og jeres barn.

Informationsmødet indeholder en præsentation af skolen, herunder skolens værdigrundlag, en orientering om skolens faglige og sociale profil, og gensidige forventninger til et kommende forældre/skolesamarbejde. Mødet afsluttes med en rundvisning på skolen.

I det hele taget en gensidig forventningsafstemning i gode rammer for jer og jeres barn.

For forældre til Førskoleelever indbyder skolen til 2 orienterings-aftener op til skolestart.

OBS! Ved indmeldelse til Førskolen: Vær opmærksom på at kontakte skolen i god tid og få jeres barn skrevet op. Typisk flere år inden skolestart da der ofte er venteliste. Ring for nærmere info 5136 1808

bottom of page