top of page

Førskoleordning

Førskolen er en blid overgang fra børnehave til skole.
Vi leger og lærer, bevæger os, er kreative, og vi undersøger vores nærområde. I førskolen, er der, som regel, altid 2 pædagoger til stede, så vi kan sikre børnene den absolut bedste start på deres skolegang.

Vi har et stort fokus på relationsdannelse, både blandt børnene, men også blandt børn og voksne. Dette for at skabe en tryghed for børnene, for at sikre en god skolegang.

Det er vigtigt at børnene lærer hinanden at kende, så de gode og positive relationer kan hjælpe børnene til at føle sig tryg i deres skolegang. Vi ønsker at skabe den trygge og blide overgang fra børnehave til skole, igennem leg, læring og kreativitet.

I førskolen holder vi selvfølgelig også frikvarter. Frikvarteret kan i starten være en stor mundfuld, med alle de andre børn, så i starten holder vi det alene, hvorefter vi stille og roligt vil holde det sammen med de andre. I frikvarteret, vil der altid være en af førskolepædagogerne til stede.

I førskoleperioden, får børnene deres første skoleskema

Dette er for, at der også er en genkendelig struktur i løbet af deres tid i førskolen.

Det vil bl.a. indeholde:

  • Bevægelse, her laver vi forskellige aktiviteter, som fx boldspil, stafetter, dans eller andre gode ideer børnene har.

  • Vi har leg og læring, hvor vi laver små opgaver, der har det primære fokus, at vi skal holde lidt på blyanten, og vænne os til at sidde og koncentrere os.

  • Vi har en kreativ dag, hvor vi øver os i at klippe, klistre, tegne osv.

  • En dag om ugen går vi på tur. Vi undersøger nærområdet, vi går på legeplads, og vi besøger idrætscentreret.

  • Der vil på skemaet stå morgensamling, her øver vi fader vor og trosbekendelse, som vi siger, når vi går til morgensang (vi deltager ikke i starten, men efter 1-2 måneder). Derudover synger vi en masse kendte børnesange. Vi ønsker at skabe den trygge og blide overgang fra børnehave til skole, igennem leg, læring og kreativitet.

Grundoplysninger

Vi går op i et tæt samarbejde med jer forældre i løbet af førskoletiden, derfor holder vi først og fremmest et dialog møde med børnehaverne, og vi har 2 aftener, hvor vi får mulighed for at møde jeres børn. Allerede inden vi starter i førskole, har vi en begyndende relation.

Kontakt os på 5136 1808 eller send en mail for at aftale et besøg.

bottom of page