• Et hvert menneske vokser i troen på sig selv

    Et hvert menneske vokser i troen på sig selv

  • Et hvert menneske er forpligtet til at bruge og udnytte sit talent

    Et hvert menneske er forpligtet til at bruge og udnytte sit talent

Stenoskolens Værdigrundlag

Stenoskolen bygger hele sit virke på det katolsk-kristne livs og menneskesyn og har som sit særlige kendetegn til formål at skabe et værdibaseret skolemiljø, hvor Evangeliets ånd af frihed og kærlighed er levende.

På Stenoskolen skabes rammerne for, at den enkeltes indsigt i kristendommen vokser, og at den enkeltes tro afklares og modnes.

Stenoskolen er sin økumeniske opgave bevidst.

Stenoskolen skal søge at danne og uddanne eleverne til demokrati og ligeværd som en livsholdning.

På Stenoskolen skal eleven i frihed udvikle sine evner og særlige potentialer til gavn for den enkelte og for fællesskabet.

Stenoskolen skal styrke elevernes mod til at træffe etisk funderede valg.

Skolen drives efter de til enhver tid gældende love og regler for friskoler og private grundskoler m.v.

Skolen skal give én undervisning som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.